Wprowadzenie do funduszy ETF.

W 2007 roku miał miejsce słynny zakład Warrena Buffetta , iż żaden zawodowy zarządzający funduszem inwestycyjnym nie jest w stanie wybrać pięciu dużych funduszy, które zarobiłyby w ciągu 10 lat więcej niż automatycznie zarządzany fundusz odwzorowujący skład portfela S&P500. Do zakładu przystąpił jedynie Ted Seides. Zakład trwał od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2017 roku. Ostatecznie zwycięzcą okazał się fundusz indeksowy wskazany przez Buffetta, który wykazał średnioroczną stopę zwrotu w wysokości 8,5% podczas gdy najlepszy z wybranych funduszy Seidesa osiągnął średnioroczną stopę zwrotu wynoszącą 6,5%.

Historia zakładu została przytoczona na wstępie aby odpowiednio zaprezentować korzyści jakie ze sobą niesie inwestowanie w tak zwane fundusze pasywne. Czym właściwie są ETFy?

Exchange-traded fund (ETF), jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest dążenie do odzwierciedlenia wyników danego indeksu rynkowego (akcji, towarów czy też papierów dłużnych). Pierwszy fundusz tego typu powstał w 1975 roku. W Polsce pierwsze notowania miały miejsce w 2010 roku. Największą popularnością cieszą się wśród inwestorów instytucjonalnych ze względu na to, że w prosty sposób mogą uzyskać ekspozycję na określony rynek czy też sektor. Ze względu na swoją różnorodność, umożliwiają one inwestorom zaangażowanie w różnego rodzaju aktywa. Najpopularniejsze z nich to:

Fundusze tego typu tworzone są przez firmę inwestycyjną, która przez określenie celu inwestycyjnego wyznacza aktywa jakie będą wchodziły w jego skład i który stanie się podstawą wymiany na udziały ETF. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie inwestorów instytucjonalnych którzy w zamian za proporcjonalną ilość jednostek zdeponują u sponsora funduszu walory wchodzące w skład indeksu. Ostatnim etapem jest emisja jednostek ETF, które będą następnie przedmiotem obrotu na giełdzie. Mechanizm ten zachodzi w przypadku pełnej replikacji. Obsługą notowanych jednostek zajmuje się zatrudniony do tego animator.

Fundusz dokonuje odwzorowania indeksu stosując zazwyczaj jedną z trzech metod:

Największe zalety inwestowania w ETF:

Ryzyka związane z inwestowaniem w ETF :

Najpopularniejsze strategie inwestycyjne wykorzystujące ETFy :

Dokładniejsze omówienie strategii inwestycyjnych wraz z przykładami oraz konstrukcji ETF będzie miało miejsce w cyklu kolejnych artykułów .

Tak jak klocki lego zostały stworzone dla dzieci a bawią się nimi dorośli, tak w przypadku funduszy ETF, które zostały stworzone aby ułatwiać inwestycję inwestorom indywidualnym, wykorzystują je (skutecznie) głównie inwestorzy instytucjonalni. Fakt ten spowodowany jest bez wątpienia brakiem w powszechnej edukacji odnośnie tego typu rozwiązań oraz ograniczona paleta rozwiązań dostępna w PLN, choć sama ekspozycja walutowa nie musi być tutaj problemem. Jest to właśnie powód, dla którego będziemy pisać o tych jakże ciekawych instrumentach, dających tak wiele możliwości inwestycyjnych. Nawiązując do przytoczonego na wstępie zakładu warto zaznaczyć, iż nie jest do święty Graal, a jedynie mechanizm ułatwiający działanie. Buffet obstawił największy indeks na świecie - S&P 500, inne efekty przyniosłoby inwestowanie w np. nasz rodzimy indeks.

Michał Krajewski

Yellow Bird Invest

KONTAKT

Tel: +48 600 055 883

E-mail: 5213888779

O FIRMIE

YELLOW BIRD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jarosława Dąbrowskiego 46 / 1

02-561 Warszawa

NIP: 5213888779

REGON: 385456523

KRS: 0000826090